Damp. 2017.

damp

vocht

vochtig

dampen voor even

witte rook rondom mij, verdwijnen doet het ik

opgaan, verdampen

adem

kom eens hier

kom hier

kom eens hier

In this video the young man demands all the attention of the viewer. On the one hand due to its playfulness and on the other due to the size of this life-size large projection. The man is trapped in a framework with limited freedom of movement. This video work is an elaboration of the Damp syndrome. DAMP stands for motor disturbances via movement limitation and lack of attention via perception disorder.

Medium: Video in loop, color, beamer
Duration: 10’35”
Sound: stereo

Past: group expo: Bring your own beamer
Bar bricolage, chinastraat, Ghent – October 2018

In deze video vraagt de jonge man alle aandacht van de kijker. Enerzijds door zijn speelsheid en anderzijds door de omvang van deze levensgrote grote projectie. De man zit gevangen in een kader met beperkte bewegingsvrijheid. Dit videowerk is een uitwerking naar het Damp-syndroom. Damp staat voor motorische storingen via bewegingsbeperking en gebrek aan aandacht via perceptie stoornis.