Comme vous voulez, je ne t'en fais pas. 2018.

Comme vous voulez is an expressive video in which video maker, Lou, enters into a dialogue with the book “les mots” by Sartre.

The video is a state of “consciousness” in which portraying the expression melancholy is questioned with “the meaning” of life. When the maker feels melancholic she experiences nothing … there is a void, the mind says that everything is superfluous and the meaning of life cannot exist.

 

The purpose of Sartre’s philosophy is “to give an analysis of existence” (eg: what is the meaning of life?).

With Sartre, the key to existence is consciousness. For Sartre, consciousness is “intentionality”: the consciousness that is immediately focused outside of itself on something other than itself. So outside of consciousness there is also a reality.

To understand reality outside of consciousness, Sartre uses his intuition. The negativity or the “nothing” of consciousness consists in that consciousness is its own object. “Not being” means that there is a lack in consciousness, therefore there is a desire. Human existence is a hole. The existence, which does not contain being in itself, is an attempt to conquer being. But every company is doomed to fail.

l’individu conscient est malheureusement condamné à être mélancolique. (Lou)

The conscious individual is unfortunately doomed to be melancholic. (Lou)

I exist, so I am. I am aware of my presence in this space. I am present in space. I take a pencil, a piece of paper, and I show that I exist. A dialogue with Sartre.

Medium: Video in loop, BlackandWhite, square, beamer or tv-screen
Duration: 17’07”
Sound: stereo

Group expo Arnoevoo

Comme vous voulez is een expressieve video waarin videomaker, Lou, een dialoog aangaat met het boek “les mots” van Sartre.

De video is een staat van ‘bewustzijn’ waarin de uitdrukking van melancholie in vraag wordt gesteld met ‘de betekenis’ van het leven. Wanneer de maker zich melancholisch voelt, ervaart ze niets … er is een leegte, de geest zegt dat alles overbodig is en de zin van het leven niet kan bestaan.

 

Het doel van de filosofie van Sartre is “een analyse van het bestaan ​​te geven” (bijvoorbeeld: wat is de betekenis van het leven?).

Bij Sartre is bewustzijn de sleutel tot het bestaan. Voor Sartre is bewustzijn ‘intentionaliteit’: het bewustzijn dat onmiddellijk buiten zichzelf op iets anders dan zichzelf is gericht. Dus buiten bewustzijn is er ook een realiteit.

Om de realiteit buiten bewustzijn te begrijpen, gebruikt Sartre zijn intuïtie. De negativiteit of het ‘niets’ van bewustzijn bestaat erin dat bewustzijn zijn eigen object is. “Niet zijn” betekent dat er een gebrek aan bewustzijn is, daarom is er een verlangen. Het menselijk bestaan ​​is een gat. Het bestaan, dat geen bestaan ​​op zichzelf bevat, is een poging om het zijn te overwinnen. Maar elk bedrijf is gedoemd te mislukken.

l’individu conscient est malheureusement condamné à être mélancolique. (Lou)

het bewuste individu is helaas gedoemd om melancholisch te zijn. (Lou)

Ik besta, dus ik ben. Ik ben me bewust van mijn aanwezigheid in deze ruimte. Ik ben aanwezig in de ruimte. Ik neem een ​​potlood, een stuk papier en laat zien dat ik besta. Een dialoog met Sartre.