Study of mechanical movement. 2014.

The mechanical movements are caused by disturbances in the central nervous system. The way we see her dance is different from the way she feels it herself. This work is about a person who is isolated because of her disability. She tends to be deaf and has limited motor skills.

Medium: video in loop, retro-projection, black & white
Duration: 5’59”
Sound: stereo

De mechanische bewegingen worden veroorzaakt door verstoringen in het centrale zenuwstelsel. De manier waarop we haar zien dansen is anders dan de manier waarop ze het zelf voelt. Dit werk gaat over een persoon die geïsoleerd is vanwege haar handicap. Ze neigt naar doofheid en heeft beperkte motorische vaardigheden.